Moderní společná televizní anténa

Společná televizní anténa (STA) je zařízení pro společný příjem televizního, satelitního a radiového signálu.

Pozn. DVB-T zkratka pro pozemní digitální signál, DVB-S zkratka pro satelitní digitální signál.

Součástí STA jsou především kvalitní a dobře nastavené antény, zesilovače, modulátory popřípadě multipřepínače a také kabeláž a účastnické zásuvky v bytech.

Nejčastěji zmiňované téma je digitální příjem jak pozemního tak satelitního signálu.

Jednou z možností příjmu DVB-T a DVB-S je instalace transmodulátorů do STA, které převádějí digitální signál na analogový do klasického TV pásma.

Výhoda tohoto řešení :  nepotřebujete doma žádný digit.přijímač SET-TOP-BOX a signál lze naladit na běžných analogových TV přijímačích a v některých případech není nutná kopletní rekonstrukce rozvodů v domě.

Nevýhodou však je ztráta přídavných digit. Služeb  Jako je např. elektronický programový průvodce (EPG).

Další nevýhodou je nutnost instalace transmodulátoru pro každou TV stanici, to znamená kolik TV stanic (např. ČT, NOVA , Prima adt),  tolik transmodulátorů bude potřeba. Navyšuje se tak cena STA a  u SAT příjmu tak dochází nutně i k omezení počtu programů.

Dnes se toto řešení téměř nevyužívá.

Druhou možností je přímý rozvod digitálního signálu:

DVB-T (pozemní):

Digitální signál se v STA zesílí a takto vede až k účastníkovi.

Tento musí mít doma pro příjem SET-TOP-BOX nebo TV Přijímač pro příjem DVB-T.

Většinou je však zapotřebí i rekonstrukce rozvodů STA a výměny úč.zásuvek.

DVB-S (satelitní):

Satelitní signál je přes multipřepínače v rozvodně STA sveden ke každému účastníkovi zvlášť. Každý účastník musí mít svůj vlastní satelitní přijímač včetně dekódovací karty.

Anténa může být navržena pro příjem až z několika  satelitních pozic a do účastnické zásuvky se slučuje spolu se satelitním DVB-S signálem taktéž pozemní  TV signál – DVB-T.

To vše se do bytu k účastnické zásuvce vede pouze jedním koaxiálním kabelem.

Programovou nabídku si účastník volí individuálně a není omezen počtem programů jak je to u prvního řešení s transmodulátory.

Nutností je zřízení nového kabelového rozvodu STA  – hvězdicový nebo kaskádový rozvod.