Moderní společná televizní anténa

Společná televizní anténa (STA) je zařízení pro společný příjem televizního, satelitního a radiového signálu.

Pozn. DVB-T zkratka pro pozemní digitální signál, DVB-S zkratka pro satelitní digitální signál.

Součástí STA jsou především kvalitní a dobře nastavené antény, zesilovače, modulátory popřípadě multipřepínače a také kabeláž a účastnické zásuvky v bytech.

Nejčastěji zmiňované téma je digitální příjem jak pozemního tak satelitního signálu.

Možností je přímý rozvod digitálního signálu:

DVB-T, DVB-T2 (pozemní):

Digitální signál se v STA zesílí a takto vede až k účastníkovi.

Tento musí mít doma pro příjem SET-TOP-BOX nebo TV Přijímač pro příjem DVB-T, DVB-T2 HEVC  H.265.

Většinou je však zapotřebí i rekonstrukce rozvodů STA a výměny úč.zásuvek.

DVB-S, DVB-S2(satelitní):

Satelitní signál je přes multipřepínače v rozvodně STA sveden ke každému účastníkovi zvlášť. Každý účastník musí mít svůj vlastní satelitní přijímač včetně dekódovací karty.

Anténa může být navržena pro příjem až z několika  satelitních pozic a do účastnické zásuvky se slučuje spolu se satelitním DVB-S signálem taktéž pozemní  TV signál – DVB-T.

To vše se do bytu k účastnické zásuvce vede pouze jedním koaxiálním kabelem

Nutností je zřízení nového kabelového rozvodu STA  – hvězdicový nebo kaskádový rozvod.